Hulp geven?

Onze stichting is volledig afhankelijk van donaties, giften en een team gemotiveerde vrijwilligers. U kunt ons helpen door spullen te doneren, ons een gift te geven, ons te sponsoren of door vrijwilliger bij ons te worden! Wij en onze cliënten zijn erg dankbaar voor alle hulp die geboden wordt!

Meer informatie over hulp bieden kunt u lezen op de verschillende subpagina's onder: van Wilt u ons helpen?

 

Goederen doneren

Kleding kunt u, in een zak, doneren door deze in een van onze kledingcontainers te stoppen. Deze staan bij: de Pauluskerk in Gouda (tijdens de openingsuren van het Kerkelijk Bureau) en bij De Ark in Reeuwijk-Brug. Tijdens onze openingstijden kunt u ook bij de container op ons terrein terecht. Goederen kunt u dan ook bij ons afleveren. Grote goederen en grote hoeveelheden kleding kunnen we eventueel bij u thuis ophalen als brengen niet mogelijk is. U kunt daarvoor een mail sturen naar: aanbieden@nonfoodbankgouda.nl  met daarin omschreven om welke goederen het gaat, de afmetingen, telefoonnummer en uw adres. Graag ontvangen we daarbij ook een foto van de betreffende goederen. Non-foodbank Gouda behoudt zich het recht voor sommige goederen te weigeren, bijvoorbeeld vanwege onze beperkte ruimte of een niet passend aanbod.

Giften

U kunt ons werk steunen door een bijdrage te storten op:

Rekeningnummer IBAN NL67 RABO 0101 2630 66

T.n.v. Stichting Non-foodbank Gouda e.o.

ANBI-goedgekeurd

De stichting is op 12 februari 2013 door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het toegekende Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 8524.92.145.