Hulp nodig?

Voor wie is de hulp van de Non-foodbank bestemd?

Wij bieden hulp aan inwoners van Gouda en de daaromheen liggende gemeentes,* die om wat voor reden dan ook (tijdelijk) onvoldoende financiële middelen hebben om zich te kunnen kleden en/of hun woning in te richten.

* De complete lijst met gemeentes is te vinden op de pagina bezorgkosten.

De Non-foodbank werkt uitsluitend op afspraak.

Hoe meld ik me aan?

Bent u een cliënt van de voedselbank Gouda?

Zo ja, dan kunt u zich direct aanmelden door het aanvraagformulier in te vullen en ons dat te mailen op aanvragen@nonfoodbankgouda.nl . U krijgt dan zo spoedig mogelijk een telefoontje of e-mail, waarin een datum en tijd voor bezoek wordt afgesproken. U bevestigt dan de afspraak of stelt een wijziging voor en op de afgesproken datum komt u dan naar de Non-foodbank. Daar kunt u met behulp van een van onze gastvrouwen of gastheren spullen uitzoeken.

 

Bent u cliënt bij een maatschappelijke hulpverlenings-organisatie?**

Zo ja, dan kan uw begeleider u aanmelden door het aanvraagformulier in te vullen en ons die te mailen op aanvragen@nonfoodbankgouda.nl. Uw begeleider ontvangt dan bericht met een datum en tijd voor bezoek en stemt met u af of dat mogelijk is. Zodra een afspraak is bevestigd komt u met uw begeleider naar de Non-foodbank Gouda en kunt u met behulp van een van onze gastvrouwen of gastheren spullen uitzoeken.

 

**  Bijvoorbeeld:  Leger des Heils Gouda en Omstreken, Vrouwenopvang Gouda, Kerk en vluchteling Gouda, Stichting Perspectief Gouda, Sociale teams van Gouda+bodegraven-reewuwijk+Waddinxveen+Zuidplas, Stichting Exodus diverse vestigingen, Vluchtelingenwerk Gouda, Vluchtelingenwerk Bodegraven-Reeuwijk+Zuidplas+Waddinxveen, Voedselbank Gouda en omstreken+Waddinxveen+Zuidplas+Bodegraven-Reeuwijk, Diaconie PKN Gouda, Gemeente Gouda inclusief Promen, Kwadraad/Kwintes, Philadelphia,

Overige hulporganisaties kunnen eventueel contact opnemen met een Sociaal Team hierboven.

Wij maken gebruik van een digitaal aanvraagformulier die door de hierboven genoemde maatschappelijke hulporganisaties op deze website kan worden ingevuld en gemaild.

Clienten van de Voedselbank mogen dit formulier zelf invullen.

Heeft u vragen? Stuur ons gerust een bericht.

Dit formulier is niet bestemd voor het aanvragen van een afspraak of het aanbieden van goederen. Kijk daarvoor op de pagina Hulp Nodig of Hulp Geven.