Over ons

Doel van de stichting Non-foodbank Gouda


De Kledingbank en Meubelbank vormen samen de stichting Non-foodbank Gouda en Omstreken. Zij heeft als doel het inzamelen en verstrekken van - in goede staat verkerende - roerende goederen uit het huishouden, zoals kleding, huisraad, fietsen en meubels.

Hebt u dergelijke goederen, die u niet meer gebruikt of kent u mensen die deze over hebben, dan kunt u die inleveren bij de Non-foodbank. Zo maakt u een ander weer bijzonder gelukkig.

De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het bestuur en de coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering door de vrijwilligers.

De non-foodbank tracht haar doel te bereiken door:

  1. Het verrichten van alle werkzaamheden, die met het bereiken van haar doel in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn;
  2. De non-foodbank onderneemt geen commerciële activiteiten en beoogt niet het maken van winst;

  3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de non-foodbank een neutrale houding heeft ten aanzien van levensovertuiging, politieke stromingen en dergelijke;

  4. Het onderhouden van contacten met cliënten, kerkelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, scholen en vrijwilligers.

De stichting is opgericht op 12 februari 2013 via notaris De Waard en Wagenaar te Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 18 februari 2013 onder nummer 57229929.