1. Wij werken alleen met organisaties die een inkomenscheck uitvoeren.
2. Een afspraak vindt alleen op dinsdag plaats.
3. Een aanvraag mag alleen gedaan worden door de begeleidende organisatie. Of cliënt loopt bij de Voedselbank.
4. Een aanvraag kan alleen gedaan worden met een volledig ingevuld aanvraagformulier.
5. Normale wachttijd is 3 tot 4 weken.
6. Op de 1e afspraak wordt een cliënt altijd vergezeld door een begeleider vanuit de begeleidende organisatie.
7. Spreekt de cliënt geen Nederlands  of Engels dan is de aanwezigheid van een door de begeleidende organisatie aangewezen tolk verplicht anders gaat de afspraak niet door.
8. Aantal personen bij een afspraak is maximaal 4: cliënt + partner/familielid/vriend(in), begeleider, tolk.
9. We werken in tijdblokken: Niet zoveel nodig tijdblok van 1 tot maximaal 1½ uur, veel nodig tijdblok van 1½ tot maximaal 2 uur.
10. Zorg voor een plattegrond en/of maten van de woning.
11. Alleen achternaam van cliënt invullen + achternaam van de partner.
12. Aantal personen die op het adres geregistreerd staan.
13. Geboortedatum van de op het adres geregistreerd staande kinderen.
14. E-mailadres van cliënt vermelden.
15. Woonsituatie omschrijven.
16. Begeleider en/of client zet alleen een kruisje, vinkje of aantal bij de goederen die de cliënt nodig heeft in de kolom onder Aantal.
17. Onder ieder onderdeel zijn invulvelden vrijgehouden die door cliënt/begeleider zelf ingevuld kunnen worden.
18. Voor fietsen moet altijd worden betaald.
19. Bezorgkosten binnen Gouda zijn € 25,- en buiten Gouda € 35,-.
20. Bezorgkosten worden gelijk betaald, pinbetaling heeft de voorkeur.
21. Bezorging is altijd op dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur of donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur.
22. Cliënt/begeleider helpt indien nodig mee met het bij elkaar zetten van de uitgezochte goederen.
23. Zorgt cliënt/begeleider zelf voor vervoer dan mogen de goederen 1 week blijven staan.
24. Worden de financiën van een cliënt beheerd door een organisatie dan moeten wij voorafgaande aan de afspraak een akkoord hebben van betaling.
25. Cliënt zorgt voor Nederlands of Engels sprekende hulp bij bezorging van de goederen.