Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Non-foodbank Gouda neemt een belangrijke plek in onze maatschappij in. Wij helpen mensen die het financieel niet al te breed hebben en geven spullen een tweede leven. We verstrekken gratis kleding, meubilair, huisraad en huishoudelijke artikelen aan onze cliënten.

Onze cliënten zijn mensen die:
a) Veelal cliënt van de Voedselbank zijn;
b) Onder bewindvoering staan;
c) Dakloos waren;
d) Gedetineerd waren;
e) Uit een opvang een nieuwe start krijgen;
f) Als statushouders woonruimte krijgen toegewezen.

Goederen die niet geschikt zijn voor onze cliënten verwerken we duurzaam door ze te scheiden en op de juiste manier af te voeren.  Overtollige bruikbare goederen doneren we weer aan andere instanties in de omgeving die ze goed kunnen gebruiken zoals het dierenasiel en het Leger des Heils.

Door een anonieme sponsor konden wij zonnepanelen plaatsen op het dak waardoor ons pand wordt voorzien van stroom.